Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Kapcsolat

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Láncszem - újság

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 

2016. február 10.

Hamvazószerda

Szigorú böjti nap. Ma kez­dő­dik a Nagy­böj­ti bűn­bá­na­ti időszak, a fel­ké­szü­lés megváltásunk ünnepére. Ezen a napon a hamvazás szentelményében ré­sze­sü­lünk minden szent­mi­sén, amely emlékeztet az örök életre való hi­va­tá­sunk­ra. Böjtölésként 14 éves ko­runk­tól halálunkig e na­pon nem fogyasztunk húsételt, és 18-tól 60 éves korunkig leg­fel­jebb 3 alkalommal ét­ke­zünk, de csak egyszer lakunk jól. Ha valakinek nincs le­he­tő­sé­ge ezen a napon kérni a hamvazás szen­tel­ményét, a következő va­sár­na­pi szent­mi­sék után még lesz erre lehetőség.

 

2016. február 12.

Nagbyöjt péntekein temp­lo­munk egy-egy közösségének tagjai vezetik a keresztúti ájtatosságot, amely 17 órakor kezdődik. Első alkalommal a Gaudete! Énekkar tagjai vég­zik ezt a szolgálatot.

 

2016. február 13.

A Megszentelt Szerelem Napját ünnepeljük délután 16:30-tól temp­lo­munk­ban, melynek ke­re­té­ben megáldjuk a jeg­yes­pá­ro­kat és a há­zas­pá­ro­kat, be­szél­ge­té­sek, tanúságtételek lesz­nek, majd 18 órakor szentmisében is imádkozunk értük.

 

2016. február 14.

Betegek szentsége

A Betegek Szentségének közösségi kiszolgáltatására ebben az évben február 14-én a Nagymisén (10:30) kerül sor templomunkban. Kérjük, akik szeretnének a szent­ség­hez járulni, je­lent­kez­ze­nek előre a sekrestyében, és szent­gyó­ná­suk elvégzésével is ké­szül­je­nek fel! Erre külön lehetőség lesz szombaton 8:30-10 óra között!

 

Csütörtökönként

Folytatódik a je­gyes­ok­ta­tás a plé­bá­ni­án Várnai Péter atya ve­ze­té­sé­vel. Akik eb­ben az év­ben szeretnének há­zas­sá­got köt­ni, jelentkezzenek a cso­port­ba a plakáton megadott cí­men e-mailben. A kö­vet­ke­ző csoport Húsvét után indul.

 

2016. március 3.

Az Emmánuel kö­zös­ség nyílt napja temp­lo­munk­ban az esti szent­mi­sé­vel kez­dő­dően az iskolaév hónapjainak első csütörtöki napján 18 órától.

 

2016. március 6.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tanévben minden hónap első vasárnapján a 18 órai szentmisén.

 

Nemrég történt:

Bölcsvölgyi Zoltán atya emléktáblájának szentelése

Böjte Csaba beszéde

Szent Margit búcsú

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Adventi triduum - Lépes Lóránt atya

Mikulás

Várakozás - irodalmi est

Adventi koszorúk készítése

Családi kirándulás

Mindszenty szoboravató

Autóbuszos zarándoklat

Gitáros kórus 40. jubileuma

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 


Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Sacra Vocale Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink:

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   dr. Sebestyén Csilla (author)

 

The parish church of St Margaret of Hungary

 

History of the church

In 1920, for the use of the congregation at Lőportárdűlő, a chapel was set up in a nearby school and dedicated to the Heart of Jesus. Lőportárdűlő became an independent parish in 1923. The capital presented a plot of land for the church on Lehel Square.

István Möller’s plans for the church were modelled on the 13th century Premonstrant church of Zsámbék, designed, according to instructions of the commission, in the style of the period of St Margaret. (Möller carried out the epoch-making restoration of the historical monument of the church at Zsámbék as well.) The construction work was financially supported by Lord Rothermere, who also urged the revision of the Trianon Peace Treaty in 1927. This is how his family arms came to be represented on one of the glass windows. The church was consecrated in 1933.

 

Description of the church

This is a three-naved church in the neo-Romanesque style, constructed from reinforced concrete, with a Latin cross plan, a semicircular arched apse and walls made of brick, externally covered with Zsámbék limestone.

The high altar is of Siklós marble. The marble crucifix is the work of Lajos Krausz. Underneath, in a niche, are statues of Mary, Joseph and the four Evangelists. The frescoes in the church were painted by Henrik Heintz. In the sanctuary two frescoes depict St Margaret, the 12 apostles and 2 angels.

On one wall of the nave are figures of saints, on the other characters from the Old Testament can be seen. The frescoes of the Stations of the Cross have been redesigned by Károly Jakab. The stained glass windows are by the renowned artist, Miksa Róth. Along the right hand aisle are the altar of the Blessed Virgin Mary, the baptismal font, and the statue of St Joseph. Under the belltower is the statue of St Therese of Lisieux. Along the left hand aisle are the altars of the Heart of Jesus and St Margaret, and under the bell tower the statue of St Anthony of Padova.

 

 

 

 

 

 

 If You have any comments about our homepage, feel free to send them us by e-mail here!