Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Kapcsolat

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Láncszem - újság

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 

2016. május 1-től

Május a Szűzanya hónapja. Ebben a hónapban minden nap az esti szentmise előtt, 17:30-tól litániát tartunk.

 

2016. május 29.

Úrnapja

Krisztus Szentséges Teste és Vére ünnepén a körmenetet a 9 órai szentmiséhez kap­cso­lód­va tartjuk. Emiatt a Nagymise kivételesen 11 ó­ra­kor fog kezdődni!

 

2016. június 2.

Az Emmánuel kö­zös­ség nyílt napja temp­lo­munk­ban az esti szent­mi­sé­vel kez­dő­dően az iskolaév hónapjainak első csütörtöki napján 18 órától.

 

2016. június 4.

Szentgyónás

Első szentáldozásukra ké­szü­lő gyermekeink, szüleik és ke­reszt­szü­le­ik számára délelőtt 8:30-10:30-ig lesz lehetőség elvégezni a szent­gyó­nást. Az elsőáldozók számára elengedhetetlen a részvétel, de az őket lélekben kísérők számára is nagyon fontos, és üdvös!
A szentgyónás után CSALÁDI KIRÁNDULÁSra indulunk 11 órakor a temp­lom­tól, hazaérkezés 18:30-ra ugyanide.

 

2016. június 5.

Elsőáldozás

Gyermekeink első szent­ál­do­zá­sát ünnepi szentmise ke­re­té­ben ünnepeljük 9 órától. A gyermekek és a szülők szentgyónásukat 4-én, szom­ba­ton délelőtt vé­gez­he­tik el.

 

2016. június 5.

Építők napja

A 12 órakor kezdődő szent­mi­se keretében meg­em­lé­ke­zünk az Építők Napjáről, imádkozunk az épí­tő­mun­ká­sokért, tech­ni­ku­sokért, mér­nö­kökért, hogy kör­nye­ze­tün­ket szépítő munkájuk sikeres legyen.

 

2016. június 5.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tanévben minden hónap első vasárnapján a 18 órai szentmisén.

 

Nemrég történt:

Bölcsvölgyi Zoltán atya emléktáblájának szentelése

Böjte Csaba beszéde

 ÚJ! Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Adventi triduum - Lépes Lóránt atya

Mikulás

Várakozás - irodalmi est

Adventi koszorúk készítése

Családi kirándulás

Mindszenty szoboravató

Autóbuszos zarándoklat

Gitáros kórus 40. jubileuma

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 


Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Sacra Vocale Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

Adója 2 x 1%-ának fel­hasz­ná­lásáról ren­del­kez­het! Kérjük, tá­mo­gassa a
Kolping Gimnázium ala­pít­ványát, (adósz.:18187654-1-42) és a Magyar Katolikus Egyházat!

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink:

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   dr. Sebestyén Csilla (author)

 

The parish church of St Margaret of Hungary

 

History of the church

In 1920, for the use of the congregation at Lőportárdűlő, a chapel was set up in a nearby school and dedicated to the Heart of Jesus. Lőportárdűlő became an independent parish in 1923. The capital presented a plot of land for the church on Lehel Square.

István Möller’s plans for the church were modelled on the 13th century Premonstrant church of Zsámbék, designed, according to instructions of the commission, in the style of the period of St Margaret. (Möller carried out the epoch-making restoration of the historical monument of the church at Zsámbék as well.) The construction work was financially supported by Lord Rothermere, who also urged the revision of the Trianon Peace Treaty in 1927. This is how his family arms came to be represented on one of the glass windows. The church was consecrated in 1933.

 

Description of the church

This is a three-naved church in the neo-Romanesque style, constructed from reinforced concrete, with a Latin cross plan, a semicircular arched apse and walls made of brick, externally covered with Zsámbék limestone.

The high altar is of Siklós marble. The marble crucifix is the work of Lajos Krausz. Underneath, in a niche, are statues of Mary, Joseph and the four Evangelists. The frescoes in the church were painted by Henrik Heintz. In the sanctuary two frescoes depict St Margaret, the 12 apostles and 2 angels.

On one wall of the nave are figures of saints, on the other characters from the Old Testament can be seen. The frescoes of the Stations of the Cross have been redesigned by Károly Jakab. The stained glass windows are by the renowned artist, Miksa Róth. Along the right hand aisle are the altar of the Blessed Virgin Mary, the baptismal font, and the statue of St Joseph. Under the belltower is the statue of St Therese of Lisieux. Along the left hand aisle are the altars of the Heart of Jesus and St Margaret, and under the bell tower the statue of St Anthony of Padova.

 

 

 

 

 

 

 If You have any comments about our homepage, feel free to send them us by e-mail here!