Bérmálás

A bérmálás szentségében megerősít a Szentlélek, hogy hitünket bátran megvalljuk és hitünk szerint éljünk. Ez a szentség segítséget ad keresztségi fogadalmunk megtartásához.

A bérmálás szentségét a hívőknek (már megkeresztelteknek) körülbelül abban a korban kell feladni, amikor értelmük használatára eljutnak, hacsak a püspöki konferencia más életkort nem határozott meg, illetve, ha a kiszolgáltató megítélése szerint súlyos ok mást nem indokol.

A bérmálandónak, amennyiben lehetséges, legyen bérmaszülője. A bérmaszülő feladata azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus valódi tanújaként viselkedjék és teljesítse az ezzel a szentséggel járó kötelességeit.

A bérmaszülői tisztséget olyan személy töltheti be, aki részesült a keresztség, az elsőáldozás és a bérmálás szentségében. Nem katolikus személy bérmaszülősége nem merül fel, mert a bérmálási anyakönyvbe tanút nem jegyeznek be.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által megállapított és a Szentszék által jóváhagyott bérmálási korhatár 12-14 év. Annak, aki ezt a korhatárt elérte, életkorára hivatkozva bérmálása nem utasítható vissza. A bérmálás előtt kellő felkészülés szükséges, ennek a felkészülésnek nem kell túl hosszúnak lennie. Azok számára, akik hitoktatásra rendszeresen járnak, több éves külön előkészítés előírása nem szükséges.

Bérmálási adatlapunkat erre a linkre katitntva töltheti le, a felkészülésről pedig itt olvashat.

Felnőttek keresztelési, elsőáldozási és bérmálási adatlapját erre a linkre kattintva töltheti le.