Egyházfenntartás

1. Mi az egyházfenntartás?

Régen egyházadónak hívták. Ilyen ma már nincs, de a köznyelvben megragadt ez a kifejezés. Az egyházi hozzájárulás sem jó kifejezés, hiszen Magyarországon a plébániák nem kapnak sem állami, sem egyházi normatív támogatást, hanem a területükön élő hívek tartják fenn közösségüket. Tehát nem hozzájárulnunk kell a költségekhez, hanem mindent magunknak kell megfizetni, fenntartani.

 

2. Mire szolgál az egyházfenntartás?

  • Templomaink fenntartására, fejlesztésére.
  • Egyházközségi épületeink fenntartására.
  • A lelkipásztorok megélhetésének biztosítására.
  • Az egyházközség munkatársainak (orgonisták, sekrestyések, anyakönyvvezetők stb.) díjazására.
  • Az egyházmegyei közterhek, azaz a központi járulék fedezésére.
  • A papnevelés, azaz a papi utánpótlás támogatására.
  • Idős paptestvérek nyugdíjának biztosítására.

 

3. Kire vonatkozik az egyházfenntartás?

Az Egyház támogatása, fenntartása, vagyis az egyházi adó és a perselypénz adomány, amivel Egyházunk mellé állunk. Az Anyaszentegyház 5. parancsolata kimondja: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!” Az egyházközség fenntartó tagja az a felnőtt, jövedelemmel rendelkező személy, aki vállalja, hogy lehetőség szerint havonta, de mindenképpen évente legalább egyszer anyagilag részt vállal közösségünk fenntartásában. Az egyházfenntartás fizetése önkéntes, ugyanakkor lelkiismereti, Isten előtti kötelezettség. Az egyházfenntartást nem „hajtjuk be”, csupán rendszeresen figyelmeztetjük tagjainkat. Kérjük a fiatal családokat, hogy felnőtté és keresővé válásuk után jelentkezzenek be önállóan.

 

4. Az egyházfenntartás mértéke

A Püspöki Kar állásfoglalása szerint a  jövedelem (pl. fizetés, nyugdíj, ösztöndíj stb.) egy százaléka. Kérjük a tehetősebb családokat nagyobb áldozatvállalásra. Ez az egy százalék nem tévesztendő össze a személyi jövedelemadó felajánlható 1 %-ával.

 

5. Az egyházfenntartás fizetésének módjai

 

Bankkártyás fizetés

Honlapunkon, biztonságosan a CIB Bank rendszerén keresztül ide kattintva.

 

Átutalás

Számunkra a legelőnyösebb – amiatt, hogy nem megy feledésbe –, ha átutalással intézi az egyházfenntartást. Erre megbízást adhat bankjának, de akinek internetbankos hozzáférése van, maga is meghatározhatja az átutalás idejét és összegét. (Kérjük, hogy lehetőség szerint havonta utaljanak.)

Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia számlaszáma: 11100104-19818960-36000001 CIB Bank

Kérjük, hogy a közlemény rovatban tüntesse fel a nevét és e-mail címét (ennek hiányában postacímét)!

 

Irodai és 3. vasárnapi templomi befizetés

Költségkímélő megoldás. A befizetésekről elismervényt adunk!

 

Postai befizetés sárga utalványon

Jó megoldás, de utalvány- és a banki költség is terheli.

 

Beszedő általi fizetés

Kérjük, csak az fizessen így, akinél a többi megoldás nem alkalmas. Ha mégis ezt a módot választja, kérjük, jelezze e-mailben: info@margitos.hu

 

Nem tud egyházfenntartást fizetni

Akinek olyan nehézzé vált az élete, hogy ideiglenesen vagy véglegesen nem tud részt venni a közös költségek viselésében, kérjük, jelezze ezt! Szükség esetén az egyházközség segítséget is tud adni bajba jutott tagjainak.

 

Kérjük a kedves testvéreket, hogy a befizetéseik ütemezésénél legyenek tekintettel arra, hogy plébániánknak év közben folyamatosan kell kifizetéseket teljesíteni, ezért lehetőség szerint havonta fizessenek egyházfenntartást.

 

6. Mi a perselypénz és mire szolgál?

A perselypénz a rezsi kiadásainkat fedezi (fűtés, világítás, díszítés, posta, biztosítás stb.), tehát ez a templomba járás gyakoriságával arányos összeg. Éves mértéke szintén 1 %. Ez a két kötelezettség egy rendszeresen vallását gyakorló esetén a nettó jövedelem 2 %-a. Tehát ez a két tétel meg sem közelíti az egykori tizedet, amit több kisegyház jelenleg is alkalmaz.

 

Isten fizesse meg egyházfenntartásra szánt nagylelkű adományaikat!