Elsőcsütörtök

Templomunkban minden hónap első csütörtökén – csatlakozva a Bíboros atya imaszándékához – a 18:00 órai szentmisében papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Hordozzuk imáinkban, különösen is plébániánk kispapját, Szalai Zsoltot, és imádkozzunk azért, hogy támasszon az Úr újabb hivatásokat margitos közösségünkben és azon kívül is. A szentmisékre mindenkit szeretettel várunk!

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk, és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban.
Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat!
Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben!
Adj áldozatkész buzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton! Ámen.