Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2020. március 21-től

Nincs nyilvános liturgia

A világjárvány terjedésének lassítása érdekében a püs­pö­ki kar rendelete szerint fel­füg­gesz­tet­tünk minden nyil­vá­nos templomi ese­ményt, így a következő időszakban nem tudjuk közösségben ünnepelni a szentmisét sem. Mindenkit biztatunk, hogy az internet adta lehetőségekkel élve a templomunkból min­den nap videón köz­ve­tí­tett szentmisét kísérje fi­gye­lem­mel! Az Úr napját, a vasár­na­pot különös szeretettel szenteljük meg, ott­ho­nunk­ban imádsággal, a böjti fe­gye­lem megtartásával dicsőítsük az Urat, és kérjük irgalmát a betegekért és az egészségügyben dolgozókért.

 

Nemrég történt:

Farsang a Hittan-klubon

Búcsúi nagymise

Szentek háza - irodalmi est

Szent Margit-750. eredeményhirdetés

Templombúcsú

Triduum

Ministránsavatás

== 2019 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Házasság szentsége

Esküvő a Lehel téri templomban

 

Szeretettel várjuk a jegyespárokat, akik a Lehel téri Árpád-házi Szent Margit Templomban szeretnének esküdni. Kérjük, személyesen látogassanak el plébániai irodánkba, ahol felvesszük az adataikat, és megbeszéljük az időpontot és a részleteket.

 

Kérjük a jegyeseket,
legkésőbb három hónappal az esküvő előtt
adják le irodánkban a szükséges iratokat és rendezzék az anyagiakat, jelezzék kéréseiket!

 

Ennek az oldalnak a tartalmát kinyomtatható formában letölthetik erről a helyről.

 

A 2019. évben templomunkban szervezett jegyesoktatásról
olvassák el az innen letölthető tájékoztatót!

 

Amiben segíteni tudunk

•   jegyesvizsgálat, adminisztráció

•   jegyesoktatás

•   személyes találkozó az eskető pappal

•   anyakönyvezés, értesítők megküldése

•   szervezési tanácsadás

 

Egy kis papírmunka

•   Mindkét fél legyen szabad állapotú, ezt egy nem túl régi – pár hónapon belül kiállított – keresztlevéllel lehet igazolni. A keresztlevelet az a plébánia bocsátja ki, ahol az illetőt megkeresztelték.

•   Ha valamely fél nem katolikus, akkor az ő esetében nem szükséges keresztlevelet hozni. (Ahhoz, hogy római katolikus szertartás szerint eskethessünk, legalább az egyik félnek római katolikusnak kell lennie.)

•   Ha egyik jegyes sem tartozik területileg a plébániánkhoz, akkor szükséges egy elbocsátó engedély a lakhely szerinti plébániahivataltól.

•   Az esküvőt jegyesoktatás előzi meg. Plébániánk is tart jegyeskurzusokat, melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket, de természetesen elfogadunk máshol kiállított igazolást is az elvégzett kurzusról.

 

Időpont

Esküvőket szombat délutánonként szervezünk. Az esküvő időtartama kb. 30 perc, nászmisés esküvő esetén kb. 60 perc. A legkésőbbi kezdési időpont 16.00 óra (májusban és októberben 15.30 óra). Kivételes esetben hétköznapra is tudunk időpontot adni (vasárnapra sajnos nem), ugyanakkor ez együtt jár 20.000 forint rendkívüli templomhasználati díjjal.

 

Zene

A templomunkban végzett szertartásokhoz minden esetben mi biztosítunk orgonistát, és arra törekszünk, hogy az egyház lelkiségével összhangban lévő zenei darabok szólaljanak meg a Szent Margit templom csodálatos akusztikájú terében. Kántorunk nagy tapasztalattal és repertoárral rendelkezik az esküvők terén, egyedi kéréssel is meg lehet keresni, legalább egy hónappal az időpont előtt. Természetesen a jegyespár kívánsága szerint – az orgonahasználatot kivéve – lehetőséget adunk vendégelőadók részvételére.

 

Ünnepélyes esküvő

Az ünnepélyes esküvő során a következőket biztosítja templomunk:

•   kizárólagos templomhasználat a szertartás idejére

•   ünnepi díszkivilágítás a templomban

•   bevonulás a piros szőnyegen

•   díszítés a padokon (masnik)

•   virágdíszítés az oltáron és a szentélyben

•   orgonajáték

•   esketési szertartás

Az ünnepélyes esküvő stóladíja 50.000 forint. A díszítést – igényeiket figyelembe véve – minden esetben mi végezzük.

 

Egyszerű esküvő

Igény esetén (pl. házasságrendezés) egyszerű esküvő is kérhető, ennek részleteiről a plébánia irodában érdeklődhet.

 

Nászmise

Igény esetén lehetőség van nászmise keretében történő esketésre.

 

Gratulációk

Amennyiben esküvő után szeretnék a templomkertben vagy templomunk egyik helyiségében a gratulációkat fogadni, kérjük érdeklődjenek a plébániai irodán!

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

Támogatás on-line

 

A fenti gombra kattintva bankkártyával vagy PayPal számláról ajánlhatunk fel egyszeri vagy rendszeres adományt templomunk fenn­tar­tá­sá­ra. Az egyház­fenn­tar­tás­ról részletesen itt ol­vas­ha­tunk.

 

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Regnum Marianum

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Baba-Mama klub

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

  

Adója 2 x 1%-ának fel­hasz­ná­lásáról ren­del­kez­het! Kérjük, tá­mo­gassa cserkészcsapatunkat: a
Terézvárosi, Új­li­pót­vá­ro­si Gyermekekért és If­jú­ságért Alapít­ványt (adószám: 18182343-1-42) vagy a
Katolikus Karitászt (adósz.:19666275-1-43)
vagy a Kolping Gimnázium ala­pít­ványát, (adósz.:18187654-1-41) és a Magyar Katolikus Egyházat!

 

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

Parkolási információk

Templomunkba autóval ér­ke­ző hívek figyelmébe ajánl­juk az alábbi képre kattintva letölthető in­for­má­ci­ó­kat a par­ko­lá­si le­he­tő­sé­gek­ről.

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthető do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: