Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2019. szeptember 29.

Szt. Mihály búcsú

A Babér utcai Szent Mihály temp­lom búcsúja lesz va­sár­nap, ahová templomunk hí­ve­it is várja az ottani kö­zös­ség. A 10 órakor kezdődő ün­ne­pi nagymisén összesen 100 ministráns fog szol­gá­la­tot teljesíteni, köztük a mi ministránsaink is. Ünnepeljünk együtt a szom­szé­dos egyházközség ka­to­li­ku­sa­i­val!

 

2019. október 5.

Brazil forrás

Egyházközségi lelkinapot ren­de­zünk 11-19 óráig temp­lo­munk­ban a Shalom ka­to­li­kus közösségben Bu­da­pes­ten szolgáló brazil misszi­oná­ri­u­sok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A jó Istent dicsőítő, és arra mind­annyi­unkat lelkesítő prog­ra­mok mellett brazil ebéd, sőt táncház is helyet kap. A na­pot az esti szent­mi­sé­vel zár­juk.

 

2019. október 6.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tan­év­ben minden hó­nap első va­sár­nap­ján, a 18 ó­ra­kor kezdődő szent­misén.

 

2019. október 10.

Hit iskolája

Csütörtök esténként foly­ta­tód­nak a felnőttek számára aján­lott Hit iskolája estéi. Minden csütörtökön az esti szentmisén hitmagyarázó homíliát hallhatunk, két szín alatt áldozhatunk, a szet­mi­se után pedig az Oltári­szent­ség jelenlétében tölt­he­tünk még egy fél órát. A havonta egy­szer tartott ta­ní­tá­si na­po­kon a szentmise után éneket ta­nu­lunk, és elő­a­dást hal­lga­tunk meg a hit kérdéseivel kap­cso­lat­ban, ezt követi a szent­ség­imá­dás.

 

Nemrég történt:

== 2019 ==

Kórushangverseny

Úrnapja

Várnai Péter atya ezüstmiséje

Családi kirándulás

Bérmálás

Elsőáldozás

Iskolások keresztelése

Családi kirándulás

Húsvét vigíliája

Nagypénteki szertartás

Nagypénteki keresztút

Nagycsütörtök

Virágvasárnap

Családi kirándulás

Imakönyv kiállítás

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Bérmálás

Nagycsütörtök

ANGyAL

Keresztút

Gitáros ifjúsági szentmise

Bölcsvölgyi atya emléktábla koszorúzás

Családi kirándulás

Triduum és templombúcsú

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Címlap

Évközi idő

 

2019. szeptember 22. - Évközi 25. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostory László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

 

– o –

 

2019. szeptember 15. - Évközi 24. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostory László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. szeptember 8. - Évközi 23. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostory László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

 

 

 

 

Templomunkban 2019. szeptember 9-től folytatjuk hitoktatást és a közösségi összejövetelek sorát. A közösségekről ebből a dokumentumból tájékozódhatnak, a csoportok időbeosztását itt, vagy a Hirdetések oldalon tekinthetik meg.

 

 

 

 

 

– o –

 

2019. augusztus 25. - Évközi 21. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Lakatos Bence atya

 

 

– o –

 

2019. augusztus 18. - Évközi 20. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

 

– o –

 

 

– o –

 

2019. augusztus 11. - Évközi 19. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

 

– o –

 

2019. augusztus 4. - Évközi 18. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

 

– o –

 

2019. július 28. - Évközi 17. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Lakatos Bence atya

 

 

– o –

 

2019. július 21. - Évközi 16. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya

 

 

– o –

 

2019. július 14. - Évközi 15. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Lakatos Bence atya

 

 

– o –

 

2019. július 7. - Évközi 14. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya

 

 

– o –

 

2019. június 30. - Évközi 13. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

 

– o –

 

Szentségi áldás az Úrnapi körmeneten

2019. június 23. - Krisztus Szentséges Teste és Vére ünnepe

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

 

– o –

 

 

 

 

2019. június 22.
25 éves papi évforduló

 


Várnai Péter atya ezüstmisét mutatott be templomunkban szombaton. Az egyházközség egész közössége köszöntötte, és imádságába foglalja Péter atyát.

Michels Antal atya homíliája és köszöntője itt meghallgatható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– o –

 


Az Úr hívását érző, de még nem elkötelezett fiatal férfiak számára szervez hivatástisztázó lelkigyakorlatot egyházmegyénk. Kérjük az érdeklődőket, mielőbb keressék meg Csépányi Gábor atyát a megadott e-mail-címen!

– o –

 

2019. június 16. - Szentháromság vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

 

– o –

 

Pünkösd

 

 

 

 

2019. június 9. - Pünkösd

 

 

 

Homíliák meghallgatása:

 

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

 

 

 

 

– o –

Húsvéti idő

 

 

2019. június 2. - Urunk Mennybemenetele

 

Monostori László atya homíliáinak meghallgatása:

Családok szentmiséje            Nagymise

 

– o –

 

 

 

 

2019. május 26. - Húsvét 6. vasárnapja

 

 

Homíliák meghallgatása:

 

Monostori László atya            Erdő Péter bíboros atya

 

 

 

– o –

 

 

2019. május 19. - Húsvét 5. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. május 12. - A Jó Pásztor (Húsvét 4.) vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. május 5. - Húsvét 3. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. április 28. - Isteni irgalmasság vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

 

 

2019. április 21. Húsvét

 

 

Homíliák meghallgatása:

 

 

Monostori László atya

           Fábry Kornél atya

 

 

 

– o –

 

 

 

 

2019. április 20.
Húsvét Vigíliája

 

 

Evangélium és homília meghallgatása:

 

 

Fábry Kornél atya

 

 

 

 

 

– o –

Nagyböjt

 

 

 

 

2019. április 19. Nagypéntek

 

Evangélium és homília meghallgatása:

 

Nagypénteki passió

Monostori László atya

 

 

 

 

 

– o –

 

– o –

 

2019. április 14. Virágvasárnap - Urunk szenvedésének ünnepe

 

Homília meghallgatása:

 

Monostori László atya

 

Nagyböjti lelki készülethez minden napra ajánljuk az alábbi képre kattintva letölthető útmutató használatát!

 

 

– o –

 

2019. április 7. Nagyböjt 5. vasárnapja

 

Homília meghallgatása:

 

Monostori László atya

 

– o –

 

2019. március 31. Nagyböjt 4. vasárnapja

 

Monostori László atya homíliáinak meghallgatása:

 

Családok szentmiséje            Nagymise

 

– o –

          

A Képviselőtestület választás eredményéről
ezúton tájékoztatjuk kedves híveinket.

 

 

– o –

          

 

Ebben az évben is szervezünk jegyesoktatást templomunkban! Kérjük, akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni, olvassák el az innen letölthető tájékoztatót, és jelentkezzenek az abban leírt módon!

 

 

    

Leendő elsőáldozóknak és szüleiknek ajánljuk figyelmébe a bal oldali képre kattintva letölthető összefoglalást a felkészülés eseményeiről, időpontjairól. A jobb oldali képre kattintva a Mária Út szervezésében induló többféle zarándoklatról olvashatunk.

– o –

 

2019. március 24. Nagyböjt 3. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

 

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2019. március 17. Nagyböjt 2. vasárnapja

 

Homília meghallgatása:

 

Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. március 10. Nagyböjt 1. vasárnapja

 

Homília meghallgatása:

 

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

Évközi idő

 

2019. március 3. Évközi 8. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

 

Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. február 24. Évközi 7. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

 

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

 

– o –

 

2019. február 17. Évközi 6. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

 

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. február 10. Évközi 5. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

 

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. február 3. Évközi 4. vasárnap

 

Monostori László atya homíliáinak meghallgatása:

 

Családok szentmiséje

           Nagymise - lelki előkészület a Betegek szentségének felvételére

 

– o –

 

2019. január 27. Évközi 3. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

 

Lakatos Bence atya            Udvardy Tamás atya

              

              

              

Krajsovszky Gábor megemlékezése

              

Bölcsvölgyi Zoltán atyáról,
halálának 23. évfordulóján

              

              

              

              

              

– o –

 

2019. január 20. Templombúcsú

 

Homíliák meghallgatása:

 

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

Templombúcsúnk ünnepén a Gaudete! Énekkar zenei szolgálatában Bárdos Lajos: Missa Tertia című műve mellett el­hang­zott templomunk egykori orgonistája, Dévény Jenő: Ave Maria c. műve, valamint Harmat Artúr templomunk énekkara szá­má­ra komponált Szent Margit Himnusz c. darabja. A következő hang­fel­vé­te­lek­kel feleleveníthetjük az ünnep hangulatát:

          

             Bárdos: Kyrie,

             Bárdos: Gloria,

             Harmat: Szent Margit Himnusz,

             Bárdos: Sanctus,

             Bárdos: Benedictus,

             Bárdos: Agnus Dei,

             Dévény Jenő: Ave Maria.

 

Az előadók névsora a plakáton olvasható.

 

– o –

 

 

 

2019. január 16-18. Szent Margit triduum

 

Hodász András atya lelkigyakorlatos beszédinek meghallgatása:

Harmadik nap: péntek

Árpád-házi Szent Margit ünnepe

1. Vándorlás a pusztában

2. Megérkezés Kánaánba

Második nap: csütörtök

1. Megtisztulás

2. Megvilágosodás

3. Egyesülés

Első nap: szerda

1. Isten szeret engem (házi feladat!)

2. Szeretnek engem, és én is szeretek másokat

3. Isten közvetlen, személyes kapcsolatban van velem

4. Vágyom rá, hogy igazi szabadságban éljek

5. Mindennél fontosabb számomra, hogy eljussak az Istennel egyesült életre

 

– o –

 

2019. január 13. Urunk megkeresztelkedése
(Évközi 1. vasárnap)

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

Karácsonyi idő

 

2019. január 6. Urunk megjelenése (Vízkereszt)

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2019. január 1. Szűz Mária, Isten Anyja

 

Homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. december 31. Év végi hálaadás

 

Beszámoló meghallgatása, képsorozat letöltése:

 

Monostori László atya beszámolója           

Képes összefoglaló letölthető

 

 

 

– o –

 

2018. december 30. Szent Család vasárnapja

 

Homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya

 

– o –

 Karácsony 

 

2018. december 25. Karácsony

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

Ma délelőtt – liturgikus körülmények között nagyszabásúnak nevezhető – ének-zenekaros nagymisén vehettünk részt.
A Gaudete! Ének- és Zenekar ötven énekes és zenész közreműködésével templomunk régi hagyományát élesztette újra. Az alábbi hangfelvételek segítségével ízelítőt kap­ha­tunk a karácsonyi nagymise hangulatából:

             Kempter: Kyrie,
             Kempter: Gloria,
             Rutter:     Aranyszárnyú angyal,
             Kempter: Sanctus,
             Kempter: Benedictus,
             Kempter: Agnus Dei,
             Gruber - Gergely - Gyarmati: Csendes éj.

Az előadók névsora a plakáton olvasható.

 

– o –

Advent

 

2018. december 23. Advent 4. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. december 16. Advent 3. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. december 2. Advent 1. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

 

– o –

 

Évközi idő

 

2018. november 25. Évközi 34. vasárnap
Krisztus, a Mindenség Királya ünnepe

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. november 18. Évközi 33. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

 

 

 

Árpád-házi Margit
szentté avatásának 75. évfordulója alkalmából

 

2018. november 15.

Dr. Kocsis Vilmos előadása

 

 

 

 

 

 

 

– o –

 

2018. november 11. Évközi 32. vasárnap

 

Felvételről meghallgatható:

Monostori László atya a Családok miséjén...            ... és a Nagymisén elmondott homíliája

 

– o –

 

2018. november 4. Évközi 31. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. november 1. Mindenszentek ünnepe

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. október 28. Évközi 30. vasárnap

 

Felvételről meghallgatható:

Lakatos Bence atya a Családok szentmiséjén...            ... és a Nagymisén elmondott homíliája

 

– o –

 

2018. október 21. Évközi 29. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. október 15.
Templomunk felszentelésének 85. évfordulója

 

Az évfordulót koncelebrációs szentmisével ünnepeltük, amelyen a templomunkban korábban és ma lelkipásztori szolgálatot ellátó, valamint a közösségünkben felnőtt atyák ünnepeltek közösen. Mindannyian hozzájárultak az ünnepléshez emlékekik néhány mondatos fölidézésével. Várnai Péter atya ünnepi gondolatait honlapunk olvasóihoz is eljuttatjuk az alábbi írásban.

 

TEMPLOMOT ÉPÍTENI...

 

Templomot építeni minden korban kimagasló feladatot jelentett. Pedig az építés előkészítése a többi palotához, kastélyhoz hasonlóan zajlott. A hely kiválasztása. Száraz és szilárd legyen a talaj. Jól megközelíthető és építőanyaggal is jól ellátható legyen. Feladat nagyszerűségét az is jelezte, hogy egészen a középkor végéig nem maradt fenn az építők neve. Sem a tervezőket, sem a kivitelezőket nem ismerjük. Fennmaradt néhány tucat mesterjegy a falakba vésve, de beazonosításuk nem lehetséges.

 

Aki templomot épít, az ma már számíthat arra, hogy megőrzi a nevét a história. Aki templomot épít, az hidat épít. Hidat az Ég és a FÖLD közé. Nem kultúrház, nem egy politikai központ és nem egy erkölcsnemesítő páholy, hanem az áldozat helye. A mise helye. Annak az áldozatnak ad helyet, amiben a hívők élete Krisztus életéhez válik hasonlóvá. Nagy és fontos események színtere. Az imádság helye, a közösségi imádságé.

 

Sokak számára életük emlékezetes és felemelő eseményeinek színtere. Egy keresztelés, első szentáldozás, bérmálás, vagy esküvő különleges kegyelmi kapcsolatot alakít ki és őriz meg. Csakúgy, mint szülők, nagyszülők eltávozása és a gyászmisék . Az egyetemes egyház nagy ünnepeit a templom falai tették személyessé. Ha tépett és megrázott az élet, e falak közül mindig a bizalom és a reménység erőivel mentünk ki. Mindezek az élmények e templom építőinek keze nyomán és imádságos gondoskodásával jöttek létre. Áldottak legyenek!

 

Áldott legyen Zaymus Gyula alapító plébános!
Áldott legyen Möller István építész tervező!
Áldott legyen Szendi Károly pesti polgármester!
És áldott legyen Wihart Ferenc építési vállalkozó, a sok kéz és szakértelem, amely lehetővé tette hogy 1933. október 15.-én Serédi Jusztián bíboros, hercegprímás felszentelte templomunkat.
Dicsőítsük és magasztaljuk Istenünket, aki minden időben gondoskodik az Ő népéről!

Várnai Péter
plébános

Velünk ünnepeltek: Pályi László, Ruppert József SchP, Wilheim Péter, Hartung Ferenc, Lejtényi Emánuel, Várnai Péter, Urbanek Rudolf SchP, Monostori László, Udvardy Tamás, Bényei Botond CM és Ottó Rezső atyák.

 

– o –

 

2018. október 14. Évközi 28. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. október 7. Évközi 27. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. szeptember 30. Évközi 26. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. szeptember 23. Évközi 25. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. szeptember 16. Évközi 24. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. szeptember 9. Évközi 23. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. szeptember 2. Évközi 22. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. augusztus 26. Évközi 21. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

 

– o –

 

2018. augusztus 19. Évközi 20. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

 

– o –

 

2018. augusztus 15.
Szűz Mária Mennybevétele (Nagyboldogasszony)

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Horváth József atya

 

 

– o –

 

2018. augusztus 12. Évközi 19. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

 

– o –

 

2018. augusztus 5. Évközi 18. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

 

– o –

 

2018. július 29. Évközi 17. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya           
Ruppert József aranymisés SchP (piarista szerzetes) atya

 

– o –

 

 

2018. július 22. - Évközi 16. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Lakatos Bence atya

 

– o –

 

2018. július 15. - Évközi 15. vasárnap

 

Homília meghallgatása:

Lakatos Bence atya

 

– o –

 

2018. július 8. Évközi 14. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. július 1. Évközi 13. vasárnap

 

Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. június 27. - Szent László ünnepe

 

Homília meghallgatása:

Lakatos Bence atya

 

– o –

 

2018. június 14. Papszentelés 10. évfordulója

 

Hangfelvételek meghallgatása:

 

Monostori László atya bemutatja az együtt ünneplő atyákat           
Fábry Kornél atya homíliája

 

 

– o –

 

2018. június 3. Úrnapja
Krisztus Szentséges Teste és Vére ünnepe

 

 

Homíliák meghallgatása:

 

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

 

– o –

 

2018. május 31. A Szentségimádás iskolája 12.

Előadás - Monostori László atya

 

– o –

 

2018. május 27. Szentháromság vasárnapja - Elsőáldozás

 

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. május 24. A Szentségimádás iskolája 11.

Előadás - Monostori László atya

 

– o –

2018. május 20. Pünkösd

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

A következő mutatókról meghallgathatják az ünnepi szentmisén elhangzott zenedarabokat. A műsort és az előadók névsorát a mellékelt plakáton olvashatják.

A szentmise ún. állandó részein Joseph Haydn: B-dúr - Kleine Orgelsolomesse alcímű - miséjét hallhatták a jelenlevők: Kyrie és Gloria, Sanctus.

A Benedictus tételben volt hallható a mű alcímét adó orgonaszóló dallama, de ezúttal a zenekari kísérethez il­lesz­ke­dő hangszerelésben: fuvolán.
Végül a mise záró tétele, az Agnus Dei hangzott el.

A szentmise felajánlását Händel: Halleluja c. műve, a szentáldozást pedig Esterházy Pál: Harmonia caelestis sorozatából a Veni creator tétel kísérte. Templomunk Gaudete! Ének- és Zenekarát Gyarmati Tóth Tamás karnagy vezényelte, énekes szólistákink Czabán Angelika, Galgóczy Dóra, Boross Sándor és Pintér Dömötör voltak.

 

– o –

 

2018. május 17. A Szentségimádás iskolája 10.

Huszti Zoltán atya homíliája            Előadás - Kocsis Vilmos

 

– o –

 

2018. május 13. Urunk Mennybemenetele

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

– o –

 

2018. május 10. A Szentségimádás iskolája 9.

Evangélium és a homília            Előadás - Monostori László atya

 

– o –

 

2018. május 6. Húsvét 6. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

– o –

 

2018. április 29. Húsvét 5. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

– o –

 

2018. április 26. A Szentségimádás iskolája 8.

Evangéliuma és a homília            Előadás - Monostori László atya

 

– o –

 

2018. április 22. Húsvét 4. - a Jó Pásztor - vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

– o –

 

2018. április 15. Húsvét 3. vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Bényei Botond CM (Lazarista szerzetes)

– o –

 

2018. április 8. Húsvét 2. - isteni irgalmasság - vasárnapja

 

Homíliák meghallgatása:

Családok miséje            Nagymise

– o –

 

2018. április 1. Húsvét vasárnap

 

 

Homíliák meghallgatása:

Családok miséje            Nagymise

Az alábbi hangfelvételeken kicsit be­le­él­het­jük ma­gun­kat az ünnepi nagymise han­gu­la­tá­ba. Szoprán szó­lis­tánk hirtelen meg­be­te­ge­dé­se miatt a női szólókat Galgóczy Dóra éne­kel­te, aki más­kor is rend­sze­re­sen segíti ének­ka­run­kat. Ezúttal szám­ta­lan akadállyal és ne­héz­ség­gel kellett megküzdenie, mégis hő­si­es vállalásával lehetővé tette, hogy híveink szá­má­ra az ünnep lélekemelő legyen. Hálás köszönet Neki ezért!
A húsvéti szekvenciát Pierre Cochreau vegyeskari fel­dol­go­zá­sá­ban énekelte a kórus. Ezen kívül Schubert G-dúr miséjéből hallhatunk néhány tételt: Kyrie, Gloria, Sanctus, valamint Händel: Halleluja és Mozart: Ave verum corpus c. művét. Templomunk Gaudete! Ének- és Zenekarát Gyarmati Tóth Tamás karnagy vezényelte, további énekes szólisták voltak: Boross Sándor tenor, és Kósa Lőrinc basszus.

– o –

 

 

 

Húsvét vigíliája

 

 

2018. március 31.

 

Homília meghallgatása:

 

Lakatos Bence atya

 

 

 

– o –

 

 

 

 Nagypéntek 

 

2018. március 30.

 

 

Homília meghallgatása:

 

Énekes passió            Rövid homília

 

 

 

– o –

 

 

 

Nagycsütörtök

 

2018. március 29.

 

 

Homília meghallgatása:

 

Monostori László atya

 

 

 

– o –

 

2018. március 25. Virágvasárnap

 

 

Homília meghallgatása:

Barkaszentelés szertartása            Passió (próza) és homília

 

– o –

 

 

 

2018. március 22. A Szentségimádás iskolája 5.

Előadás - Monostori László atya

 

– o –

 

2018. március 18. Nagyböjt 5. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Családok szentmiséje            Nagymise

 

– o –

 

2018. március 11. Nagyböjt 4. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Családok szentmiséje            Nagymise

 

– o –

 

2018. március 4. Nagyböjt 3. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. február 25. Nagyböjt 2. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. február 22. A Szentségimádás iskolája 3.

Előadás - Monostori László atya

 

– o –

 

2018. február 18. Nagyböjt 1. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. február 15. A Szentségimádás iskolája 2.

Evangéliuma és a homília - Lakatos Bence atya            Előadás - Kocsis Vilmos civil akolitus

 

– o –

 

Évközi idő

 

2018. február 11. Évközi 6. vasárnap - Betegek világnapja


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2018. február 8. A Szentségimádás iskolája

A szentmise evangéliuma és a homília            Ének és tanítás

 

– o –

 

2018. február 4. Évközi 5. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2018. február 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony


Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

– o –

 

2018. január 28. - Évközi 4. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

2018. január 21. - Templombúcsú


Homíliák meghallgatása:

Hurgoi János atya            Monostori László atya

 

Az alábbi hangfelvételeken meghallgathatók az ünnepi szentmisén elhangzott zenedarabok. Az állandó részek Bárdos Lajos: Missa tertia c. művének tételei voltak: Kyrie és Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.
Felajánláskor Harmat Artúr kifejezetten templomunk énekkara számára írt Szent Margit himnusza, végül a szentáldozás alatt templomunk egykori orgonistája, Dévény Jenő: Ave Maria szerzeménye volt hallható.
Az előadók névsora a plakáton olvasható.

 

– o –

 

 

 

 

 

 

2018. január 18-20. - Búcsúi triduum

 


Hurgoi János atya - Gyulafehérvári érseki titkár, Zalatna plébánosa

 

 

Csütörtök
Péntek

Szombat

 

 

 

– o –

2018. január 14. - Évközi 2. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2018. január 7. - Urunk megkeresztelkedése


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

Bényei Botond CM (Lazarista szerzetes) atya

 

– o –

 

Karácsonyi idő

 

2018. január 6. - Urunk megjelenése (Vízkereszt)

 


Homíliák meghallgatása:

 

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

 

– o –

 

2018. január 1. - Szűz Mária, Isten anyja ünnepe


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2017. december 31. - Szent Család vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2017. december 25. - Karácsony


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

Az alábbi hangfelvételek segítségével ízelítőt kap­ha­tunk a karácsonyi nagymise hangulatából. Néhány té­telt meg­hall­gat­ha­tunk a hazánkban mél­tat­la­nul ke­vés­sé is­mert XIX. szá­za­di német egyházi zeneszerző, Karl Kempter leg­is­mer­tebb művéből, a G-dúr Pastoral­mes­se-ből ( Kyrie, Gloria, Benedictus, Agnus Dei ). Felajánlásra John Rutter, kortárs angol zeneszerző zenekaros feldolgozásában hallhattunk egy közismert francia karácsonyi éneket ( Aranyszárnyú angyal), végül a szentáldozás alatt Franz Gruber világszerte ismert dal­la­ma, a Csendes éj Gergely Ferenc or­go­na­da­rab­jának Gyarmati Tóth Tamás által hangszerelt és bővített vál­to­za­ta­ként volt hallható. Az előadók névsora a plakáton olvasható.

 

– o –

 

 

Advent

2017. december 24. - Advent 4. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

2017. december 21-23. - Adventi triduum


Szeidel Péter atya - az Örökimádás templom igazgatója

Csütörtök                   Péntek                   Szombat

 

– o –

 

2017. december 17. - Advent 3. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

 

– o –

 

2017. december 10. - Advent 2. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2017. december 3. - Advent 1. vasárnapja


Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

– o –

 

Évközi idő


2017. november 26. Évközi 34. vasárnap - Krisztus Király ünnepe


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. november 19. Évközi 33. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

 

– o –


2017. november 12. Évközi 32. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Kovács Zoltán atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. november 5. Évközi 31. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. november 2. Halottak napja


Homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. november 1. Mindenszentek ünnepe


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. október 29. Évközi 30. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

Bényei Botond CM (Lazarista szerzetes) atya

 

– o –

 


2017. október 22.

Évközi 29. vasárnap

- Missziók vasárnapja

 

 


Homíliák meghallgatása:

 

 

Monostori László atya            Törő András atya

 

 

 

 

 

– o –

 


2017. október 15. Templomunk felszentelésének 84. évfordulója

 

 

 

 

Monostori lászló plébániai kormányzó atya homíliája az esti szentmisén

 

Kedves Újlipótvárosi Testvérek!

Ma van templomunk, az Árpád-házi Szent Margit templom felszentelésnek 84. évfordulója. Ezen a napon, 1933. október 15-én SERÉDI JUSZTINIÁN bíboros úr felszentelte a templomot. Úgy érzem, hogy ennek a beszédnek több fontos célja is lehet. Egyrészt elmélkedhetünk arról, hogy mit jelent a mi életünkben a templom, másrészt visszaidézhetjük a kort, amikor épült, és megkérdezzük: Milyen lelkülettel figyelték a templom alapjainak a lerakását az akkor itt élő emberek? Miért választották a Szent Margit nevet? Ezek az események mit üzennek számunkra?

Az emberek általában úgy gondolkodnak, hogy a templom szent hely, Isten háza, ahol jelen van az Isten. Mi katolikus keresztények is valljuk, hogy szent hely, Isten háza, de azt is hozzátesszünk, hogy ahol Jézus Krisztus örök áldozata jelenné válik számunkra, és ahol ezzel az áldozattal mi keresztény emberek egyesülhetünk. Ahol saját egyéni áldozatunkat Jézus áldozatához kapcsolhatjuk, és ezáltal a mi áldozatunk is megszentelődik, értékessé válik. SZENT PÁL APOSTOL azt mondja, hogy amikor Jézus áldozatával lélekben egyesülünk, akkor mi is templommá válunk. "Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?" (1.Kor 3,16) Jézussal való találkozás megszenteli az embert. Erről hallunk a mai evangéliumban is. Jézus szentsége, szeretete vonzotta a kis Zakeust. Jézus közelébe akart kerülni. És amikor ez sikerül, Jézus eljön a házába, akkor ez ember megtisztul, és nagy elhatározást tesz: "Nézd Uram, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette" (Lk, 19,1-10) Zakeus közel került Jézushoz, és ennek hatására megtisztult és megszentelődött.

Ennek ismeretében érdemes visszaidézni a kort, amiben a templom épült. Nehéz idők voltak azok. A város peremén nagy gyárak épültek, és az itt élő embereknek nagyon nehéz élete volt. Nagyon sokat kellett dolgozni, kevés volt a bér, a tüdőbaj népbetegségnek számított. Érdemes megnézni a korabeli képeket. Az itt élő embernek templomra volt szüksége, hogy érezze Isten közelségét, hogy meg tudjon szentelődni, hogy egyéni áldozatát, amivel dolgozott, amellyel családját nevelte Jézus áldozatához tudja fűzni. Ezzel magyarázható, hogy ezen a területen egymás után épültek a templomok. Először a Karmelita templom (1899), később az Angyalföld-Magdolnavárosi Szent László templom (1929), majd az Újlipótvárosi-Lőportárdűlői Szent Margit templom (1933).

Valószínű az itt élő emberek lelkületével is magyarázható, hogy miért BOLDOG MARGITRÓL nevezték el. Nem csak azért, mert közel volt a Margit-sziget, hanem azért mert az itt élő emberek lelkéhez közel állt az a királylány, aki segített a társain, aki együtt tudott érezni a betegekkel. Ráskai Lea által írt legendának az egyik legszebb részlete az, amikor a többi sorort zavarja, hogy Margit olyan sokat segít a betegeken, és megkérdezik tőle, hogy "mit törődöl vele?", a régi szövegben ezt olvassunk, "mi tenéked benne?", és úgy válaszol, hogy fáj neki, hogy az Egyház tagjai szenvednek. Talán azt is mondhatjuk, hogy a szenvedő társaiban Krisztus testének tagjai szenvednek. Ő áldozatot hoz ezekért az emberekért. Az itt élő emberek is sok áldozatot hoztak, és megértették Szent Margit áldozatát.

Mit üzen számunkra a templom felszentelése? Mi is nehéz korban élünk. A mai embernek is nagyon sok áldozatot kell hoznia. Ma sem könnyű eltartani egy családot, sokat kell azért egy apának és anyának fáradoznia. A legtöbb férfi reggel elmegy dolgozni, és csak későn tér haza. Alig van ideje foglalkozni a feleségével, gyermekeivel. Ez nagy áldozatot jelent. Újfajta betegségek terjednek. Ezek inkább lelki, pszichikai jellegűek. Ilyenek például a különböző függőségek. Ha ilyen előfordul, akkor családnak, vagy egy közösségnek nagy áldozatot kell vállalnia a gyógyulások érdekében. Ezért fontos az, hogy az itt élő emberek tudják: van templomuk, amely szent hely, Isten háza, ahol fáradozásukat Jézus Krisztus áldozatához tudják kapcsolni, ahol segítséget kaphatnak.

Imádkozzunk azért, hogy Szent Margit példájára mi is tudjunk Isten felé fordulni, Jézus áldozatából erőt meríteni. Tudjuk egymást lelkileg hordozni. Jézus kegyelméből részesülve tudjunk családon belül a béke hordozóivá válni. Akkor bízhatunk abban, hogy EZEKIEL PRÓFÉTA látomása itt is megvalósul (vö. Ez 47,1-12 ). A templomból káradó kegyelem életet visz az embereknek.

Dr. Beran Ferenc
egyetemi docens, Újlak plébánosa


(nyomtatható változat)

– o –


2017. október 8. Magyarok Nagyasszonya


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

Barta Szabolcs CM (Lazarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. október 1. Évközi 26. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Erdő Péter bíboros atya            Monostori László atya


Bíboros atya homíliáját otthoni elmélkedésre, elmélyülésre
elolvashatjuk, letölthetjük erről a helyről.

 

Kedves Testvéreim!

A mai nap óriási öröm egyházközségünk számára, hiszen Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása látogat el hozzánk, hogy a délelőtt fél 11-es szentmisében velünk imádkozzon. Okunk van az örvendezésre és a hálaadásra azért is, mert főpásztorunk – a nagy paphiány ellenére – új lelkipásztort küldött hozzánk Lakatos Bence atya személyében, aki immár két hónapja szolgál templomunkban, és jókedvével, szeretetével sok mindenkit segít a Jézus felé vezető úton.

Az örömre és a hálára azonban van még egy okunk. Templomunk igen forgalmas helyen található, ezért napközben a templom előterébe eddig is sokan betértek imádkozni, elcsendesedni vagy egyszerűen csak megpihenni, nézelődni. A templom mindezidáig kizárólag a szentmisék ideje alatt volt látogatható, ám ez október 1-étől megváltozik, és egész napos nyitva tartással várunk mindenkit.

A mai naptól kezdődően – kísérleti jelleggel – templomunk nyitva lesz hétfőtől szombatig 6.30-19.00, vasár- és ünnepnapokon pedig 7.00-21.00 óráig. Használjuk ki a lehetőséget, és térjünk be napközben, ha munkába, iskolába vagy hazafelé, barátokhoz vagy vásárolni menet erre visz az utunk. A templom Isten háza, de olyan háza, ahol mi is otthon érezhetjük magunkat, ahol mindig szívesen látott vendégek vagyunk.

Szeretettel várunk minden megpihenni, elcsendesedni, imádkozni, elmélkedni vágyót templomunkban! Kérlek benneteket, vigyétek el a nyitva tartás hírét barátaitokhoz, szomszédaitokhoz, munkatársaitokhoz, osztálytársaitokhoz, ismerőseitekhez, hogy minél többen megtapasztalhassuk Isten közelségét és szeretetét a templomban – nem csak vasárnap.

Megragadom az alkalmat, hogy ezúton is megköszönjem plébániánk munkatársainak minden, a templom nyitva tartását lehetővé tevő munkáját és áldozatát.


Imádsággal és lelkipásztori szeretettel:

Budapest, 2017. október 1.

Dr. Monostori László
plébániai kormányzó


(nyomtatható változat)

 

– o –


2017. szeptember 24. Évközi 25. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. szeptember 17. Évközi 24. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. szeptember 10. Évközi 23. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. szeptember 3. Évközi 22. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Lakatos Bence atya

 

– o –


2017. augusztus 27. Évközi 21. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

 

– o –


2017. augusztus 20. Szent István király ünnepe


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. augusztus 13. Évközi 19. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. augusztus 6. Urunk színeváltozása


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Bényei Botond CM (lazarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. július 30. Évközi 17. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Bényei Botond CM (lazarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. július 23. Évközi 16. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Barta Szabolcs CM (lazarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. július 16. Évközi 15. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

Barta Szabolcs CM (lazarista szerzetes) tartományfőnök atya

 

– o –


2017. július 9. Évközi 14. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. július 2. Évközi 13. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. június 25. Évközi 12. vasárnap


Homília meghallgatása Keresztelő Szent János ünnepére (júni.24.):

Tihanyi Péter atya

 

– o –


2017. június 18. Krisztus Teste és Vére ünnepe - Úrnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Tihanyi Péter atya

 

– o –


2017. június 11. Szentháromság vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

Hodász András atya homíliája Tihanyi Péter atya újmiséjén

 

– o –


2017. június 4. Pünkösd


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. május 28. Urunk mennybemenetele


Homíliák meghallgatása:

Erdő Péter bíboros atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. május 21. Húsvét 6. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

 


2017. május 14.
Húsvét 5. vasárnapja
(Elsőáldozás)

 


Homíliák meghallgatása:

 

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

 

 

– o –

 

2017. május 7. - Húsvét 4. (Jó Pásztor) vasárnapja

Anyák napja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. április 30. - Húsvét 3. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya

 

– o –

 

2017. április 23. - Húsvét 2. (Isteni irgalmasság) vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. április 16. - Húsvét vasárnap


Ünnepi homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. április 15. - Húsvét vigíliája

Exsultet (Húsvéti örömének) - Fábry Kornél atya


Evangélium és homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya

 

– o –

 

Nagyböjt

 

 

2017. április 14. - NAGYPÉNTEK


Evangélium és homília meghallgatása:

Énekelt passió (Gaudete!)

Monostori László atya

 

– o –

 

2017. április 13. - NAGYCSÜTÖRTÖK


Énekelt evangélium és a homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya  Javított!!

 

– o –

 

2017. április 9. - Virágvasárnap


Passió és rövid homíliák meghallgatása:

Passió prózában

Énekelt passió (Gaudete!)

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

 

2017. április 6-8. - Nagyböjti triduum


Kálmán Antal plébániai kormányzó atya

Csütörtök

Péntek

  Szombat

 

 

 

– o –

 

2017. április 2. - Nagyböjt 5. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya            Monostori László atya

 

– o –

 

Március 31-i közös keresztutunk hangfelvétele meghallgatható , letölthető az kiemelt szóra kattintva.

 

– o –

 

2017. március 26. - Nagyböjt 4. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Bényei Botond CM (Lazarista szerzetes) atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. március 19. - Nagyböjt 3. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. március 15. - Nemzeti ünnep


Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

– o –

 

2017. március 12. - Nagyböjt 2. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. március 5. - Nagyböjt 1. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

Évközi idő

 

2017. február 26. - Évközi 8. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. február 19. - Évközi 7. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. február 12. - Évközi 6. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Kálmán Antal plébániai kormányzó atya

 

– o –

 

2017. február 5. - Évközi 5. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. január 29. - Évközi 4. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. január 22. - Templombúcsú


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. január 18. - Árpád-házi Szent Margit ünnepe


Homília meghallgatása:

Zahar Béla atya

 

– o –

 

2017. január 15. - Évközi 2. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. január 8. - Urunk megkeresztelkedése


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 Karácsonyi idő 

 

2017. január 1. - Szűz Mária, Isten anyja


Homíliák meghallgatása:

Nagymise            Családok szentmiséje

 

Bízd Újra Életedet Krisztusra!

 

 

– o –

 

2016. december 25. - Karácsony


Homíliák meghallgatása:

Monostori László plébános-helyettes atya            Fábry Kornél atya (Pásztorok szentmiséje)

 

 

 

– o –

 

A Mi Atyánk... imádság latin nyelven innen letölthető, kinyomtatható,
és a kotta alatt a lejátszót elindítva meghallgatható.

 

 

– o –

 

Advent

 

 

2016. december 18. - Advent IV. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Beran Ferenc atya, Óbuda-Újlak plébánosa            Monostori László plébános-helyettes atya

 

– o –

 

2016. december 11. - Advent III. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Dr. Erdő Péter bíboros atya            Monostori László plébános-helyettes atya

 

– o –

 

2016. december 4. - Advent II. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Nagymise            Családok szentmiséje

 

 

– o –

 

 

2016. november 27. - Advent I. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Várnai Péter plébános atya            Monostori László helyettes plébános atya

 

 

– o –

Évközi idő

2016. november 20. - Krisztus Király


Homíliák meghallgatása:

Várnai Péter plébános atya            Monostori László helyettes plébános atya

 

– o –

 

2016. november 13. - Évközi 33. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Várnai Péter plébános atya            Monostori László helyettes plébános atya

 

– o –

 

2016. november 6. - Évközi 32. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László helyettes plébános atya            Szőke Sándor CM (lazarista szerzetes) atya

 

– o –

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 15.

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthtő do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: