Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

A Hit iskolája

Kolping Katolikus Iskola

 

 

 

 

2020. szeptemben 26.

Családi kirándulás

Hagyományos Családi ki­rán­du­lá­sunk­ra várjuk csa­lád­ja­ink minden nemzedékét nagy­cso­por­tos­tól nyugdíjas nagyszülőkig. A Margitos Regnumi közösség tagjai is csatlakoznak, vezetőik köz­re­mű­köd­nek a nap prog­ram­já­nak levezetésében. A túra után rövid hajókirándulást is teszünk a Dunakanyarban, ezért javasoljuk tartalék meleg ruha csomagolását is a hátizsákba!

 

2020. június 14-től

Kötelező szentmisén részt venni vasárnaponként

Az egészségügyi veszély­hely­zet elmúltával püspöki karunk határozata ér­tel­mé­ben Úrnapjától megszűnik a rend­kí­vü­li felmentés, és újra érvényes Egyházunk elő­í­rá­sa, hogy a hívek va­sár­na­pon­ként vegyenek részt szent­mi­sén, és lehetőség szerint já­rul­ja­nak szent­ál­do­zás­hoz. Templomunkban továbbra is fennmaradnak az elő­vi­gyá­za­tos­sági intézkedések, kérjük kedves híveinket, hogy egy­más­ra és magunkra vi­gyáz­va előzzük meg a további fertőzéseket!

 

Nemrég történt:

 ÚJ! On-line szentmise

Családi kirándulás (Miska huszár)

Nagyböjti triduum

Farsang a Hittan-klubon

Családi kirándulás (Solymári vár)

Búcsúi nagymise

Szentek háza - irodalmi est

Szent Margit-750. eredeményhirdetés

Templombúcsú

Triduum

Ministránsavatás

== 2019 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2018 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2017 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Baba - Mama klub

Margitos Baba-Mama klub

 


Otthon vagy a babáddal, és szívesen beszélgetnél hozzád hasonló anyákkal? Többre vágysz mint egy felszínes játszótéri beszélgetés? Akkor itt a helyed, legyél Te is tagja a “Margitos” Baba-mama Klubnak!

Minden hónap 3. szerdáján 10-12 óra között találkozunk a hittanteremben!

Az idei tervezett alkalmak:
  - szeptember 16. - jó idő esetén a kertben, piknik takarót hozzatok! :)
  - október 21.
  - november 18.
  - december 16.
  - január 20.
  - február 17.
  - március 17.
  - április 21.
  - május 19.
  - június 16.
Bízunk benne, hogy az egészségügyi helyzet is lehetővé teszi majd a találkozásainkat!

Ha kérdésed volna, elérhetőségeink:
30/916-7528 - aladicsnikolett@gmail.com
Megtalálsz minket Facebookon is: "Margitos" Baba-Mama klub

 

 

 

Támogatás on-line

 

A fenti gombra kattintva bankkártyával vagy PayPal számláról ajánlhatunk fel egyszeri vagy rendszeres adományt templomunk fenn­tar­tá­sá­ra. Az egyház­fenn­tar­tás­ról részletesen itt ol­vas­hat.

 

 

 

Közösségeink:

Idén szeptembertől új­ra­in­du­ló közösségeinkről, hit­tan­cso­port­ja­ink­ról a fenti linkről letölthető dokumentumban olvashatnak részletesen.

Regnum Marianum

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Baba-Mama klub

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Csatlakozom az egyházközséghez!

  

Adója 2 x 1%-ának fel­hasz­ná­lásáról ren­del­kez­het! Kérjük, tá­mo­gassa cserkészcsapatunkat: a
Terézvárosi, Új­li­pót­vá­ro­si Gyermekekért és If­jú­ságért Alapít­ványt (adószám: 18182343-1-42) vagy a
Katolikus Karitászt (adósz.:19666275-1-43)
vagy a Kolping Gimnázium ala­pít­ványát, (adósz.:18187654-1-41) és a Magyar Katolikus Egyházat!

 

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

Parkolási információk

Templomunkba autóval ér­ke­ző hívek figyelmébe ajánl­juk az alábbi képre kattintva letölthető in­for­má­ci­ó­kat a par­ko­lá­si le­he­tő­sé­gek­ről.

Terembérlési lehetőség

Templomunkban családi ese­mé­nyek­hez biztosítunk hely­színt különösen, de nem kizárólag egyházi szer­tar­tá­sok­hoz kapcsolódóan. Részleteket a fenti címre kattintva letölthető do­ku­men­tum­ban talál!

Hangversenyek szervezéséhez

olvashatnak szempontokat, szabályokat feltételeket az érdeklődők a fenti linkről letölthető dokumentumban

  

  

  

  

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: