Felnőtteknek

Katekumen csoport

Immár hatodik éve kezdi meg 2023. szeptemberében templomunkban a jelen rendszerben felnőtt katekumen csoportunk. A katekumenek csoportos képzése a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, Oltáriszentség) való részesedésre készít fel.

Van, aki ugyan részesült gyermekként a keresztség szentségében, de nem kapott katolikus nevelést, így nem volt elsőáldozó, és nem bérmálkozott, ezért jön közénk, de van olyan idősebb testvérünk is, aki most készül fel a bérmálkozásra. Van, aki személyes, belső indíttatásból csatlakozik. Van, akit kedvese hoz közénk, hogy megkeresztelt krisztushívőként szentségi házasságban tudják összekötni életüket, közös hittel szeressék egymást és majdan születő gyermekeiket. Van, akit házastársa, családja hite – és szeretetteli ösztökélése – hoz csoportunkba.

Ha szeretnél megkeresztelkedni, a bérmálás szentségében részesülni vagy nem voltál még elsőáldozó, szívesen látunk. Biblikus alapon, Jézus Krisztus személyén, az isteni szereteten keresztül mutatjuk be Egyházunk hitét. A csoportban a keresztény közösség őszinte szeretetét is meg tudjuk tapasztalni.

A tavalyi katekumen csoport kis baráti-testvéri közösséggé fejlődött és idén együtt maradva tovább folytatja hitbéli képzését. Idén leginkább a liturgiában merülünk el.

Alkalmainkat szerdánként 19.00 - 20.30 között tartjuk a plébánián.

Vezető: Dr. Kocsis Vilmos Zoltán

E-mail: katekumen@margitos.hu


Manna Percek Bibliakör

A Manna Percek Bibliakörben közösen fedezzük fel, hogyan válhatnak a Szentírás szavai imádsággá és életté a mindennapjainkban! Mindenkit szeretettel várunk és szívesen látunk a fiatal felnőttek, illetve a középkorúak köréből, életkori korlátozás nélkül, aki szeretne részt venni ebben a kincskeresésben és "kincstalálásban"!

A fő téma: imádságok a Bibliában – biblikus imádság a hétköznapokban! Az alkalmak során a Szentírással kapcsolatos témák kerülnek terítékre (pl. mit állít a Biblia Istenről, szeretetéről és terveiről, rólad, illetve magáról a Bibliáról; kik, hogyan és miért imádkoztak a Szentírás tanúsága szerint, és hogyan válhat mindez hitet erősítő, eleven valósággá a mi életünkben is...).

 Az alkalmak során, amelyek csütörtökönként este hét és fél kilenc között lesznek a Plébánia hittantermében, a Szentírás egyes szakaszai (pl. a következő vasárnapi Evangélium) köré csoportosítva imádságok, rövidebb tanítások, tapasztalatok közös megosztása, illetve kötetlen beszélgetések várnak a résztvevőkre.

A tematika részben már felépített, azonban azt a jelenlévők is alakíthatják kérdéseikkel, javaslataikkal.

Vezető: Györgyi Csaba

E-mail: bibliakor@margitos.hu


Veletek maradok

Az elmúlt években beavató szentségekben részesült felnőttek részére indult a Veletek maradok nevű csoport. A katekumen hittanok után többen szerettek volna együtt továbbhaladni a megkezdett úton, illetve örömmel vették, hogy tovább „képezhetik” magukat hitük megismerésében.

A II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója a Dei verbum a következőket mondja ki: „Isten (...), aki az ember szívét megindítja és Istenhez téríti, az értelem szemét megnyitja, és mindenkinek megadja az »igazság elfogadásának és hitének édességét«. A Szentlélek folyton tökéletesíti hitünket adományai által, hogy egyre mélyebben megértsük a kinyilatkoztatást.” Csoportunknak éppen ez az alapvető közelebbi célja: mélyebben megérteni azt, amit hiszünk.

Találkozásaink során együtt imádkozzuk a zsoltárokat, és a Szentírásban nekünk adott imákat, együtt olvassuk és tanulmányozzuk a Szent Könyveket, hogy köztünk és bennünk is „terjedjen és dicsőségre jusson az Úr tanítása” (2Tesz 3,1), szívünket pedig töltse el egyre jobban a kinyilatkoztatásnak az Egyházra bízott kincse. Ebben az évben templomunk falán ábrázolt bibliai és keresztény személyekről és tanításukról olvasunk, beszélgetünk, elmélkedünk.

Aki indíttatást érez, hogy csatlakozzon hozzánk, azt munkarendjétől függően várjuk szeretettel keddenként 19.00 – 20.30 vagy szerdánként 17.15 – 18.45 óra közt a plébánián.

Vezető: Dr. Kocsis Vilmos Zoltán

E-mail: veletekmaradok@margitos.hu


Szőlővesszők

Felnőtt középhaladó csoport csütörtökönként 19.00-20.30 óráig a plébánián. Ide várunk, ha szeretnél egy klassz közösséghez tartozni és hitedben elmélyülni. Együtt haladunk egy mélyebb, személyesebb istenkapcsolat felé.

Vezető: Dr. Kocsis Vilmos Zoltán

E-mail: szolovesszok@margitos.hu


Magnificat

A Magnificat csoport idősebb felnőttek haladó hittancsoportja. Tizennégy évvel ezelőtt Várnai Péter atya hozta létre és azóta is folyamatosan, heti rendszerességgel találkozunk. Ebben az évben hétfőnként 16.30 órától az esti szentmise kezdetéig (18.00) a plébánián tartjuk az összejöveteleinket. Mindenkit várunk, aki nyitott a Szentírás vagy az Egyház életének, történetének mélyebb megismerésére.

Az összejöveteleket az esti zsolozsma (vesperás) elimádkozásával kezdjük, ezt követi a tanítás, melyet a közösség vezetője vagy az előzetesen megbeszélt témából felkészült testvérünk tart. Karácsony és húsvét előtt irodalmi csemegékkel is készülünk az ünnepekre. Közösségként figyeljük, segítjük és imában hordozzuk egymást. A foglalkozás utáni esti szentmisén közösen veszünk részt és a Befejező imaórával zárjuk alkalmainkat. Az egyéb felmerült információkat, szervezéseinket, kéréseinket és kérdéseinket a Magnificat csoport levelezőlistáján osztjuk meg.

Vezető: Rétsághy Zsolt

E-mail: magnificat@margitos.hu


Baba-mama Klub

Otthon vagy a babáddal, és szívesen beszélgetnél hozzád hasonló édesanyákkal? Többre vágysz, mint egy felszínes játszótéri beszélgetés? Eleged van már az online csoportok kommentháborúiból?

Ez esetben itt a helyed, legyél Te is tagja a „Margitos” Baba-mama Klubnak! Őszinte beszélgetések várnak Rád, megértő és figyelmes közösségben. Felekezeti hovatartozás nélkül várunk mindenkit szeretettel kéthetente szerdánként 10.00 – 12.00 óra között a plébánián.

Megtalálsz minket a Facebookon is: "Margitos" Baba-Mama klub

Vezető: Aladics Nikolett

E-mail: babamama@margitos.hu


Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

Plébániai közösségünk 2007. május 14-én jött létre, ezzel csatlakozva ahhoz az imamozgalomhoz, mely 1987-ben Madridban alakult, és hírét 1992-ben Róna Gábor jezsuita atya hozta haza. Célunk, hogy naponta imádkozzunk gyermekeink hitéért. A nemzetközi mozgalom eszményképül Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választotta. Innen ered közösségünk neve, melynek fővédnöke 2005. január 28. óta Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.

Plébániai közösségünk saját imalapot készített. A közösséghez tartozó édesanyák naponta elmondják otthonaikban és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is az imalapon szereplő napi imádságot.

Havonta egy alkalommal (jelenleg minden hónap második szerdáján) közösségünk a templomban is találkozik 17.15 órakor. Ekkor rózsafüzért imádkozunk, majd a szándékainkra mondott szentmise hallgatása után rövid szentségimádásban tárjuk az Úr elé kéréseinket, hálánkat. Közösségünk imaórája a hittanteremben ezután kezdődik, majd kis beszélgetésekre, köszöntésekre is nyílik lehetőség.

Évente két alkalommal országos zarándoklaton veszünk részt, így csatlakozunk az országos közösséghez is. Évente több alkalommal körleveleket kapunk mind az országos vezetéstől, mind lelkivezetőnktől, Kürtösi Krisztián atyától.

Szeretettel várunk közösségünkbe minden édesanyát, aki szeretne gyermekei hitéért imádkozni és egy lelkes közösséghez tartozni. Édesanyák, fogjunk össze az imában!

Vezető: Izsák Ágnes

E-mail: szentmonika@margitos.hu


Karitász

Karitász csoportunk 2019. május 9-én vette fel a Kalkuttai Szent Teréz Anya nevet, újjáalakulásának egy éves évfordulóján. A karitász a görög eredetű caritas szóból származik, jelentése: szeretet. Ezért is választottuk Kalkuttai Szent Teréz gondolatát jelmondatunknak: „Nem az a fontos, mi mindent teszünk, hanem az, hogy tetteinkben mennyi a szeretet.”

Célunk a kezdetektől, hogy a keresztény értékek szerint figyeljünk egymásra, segítsük a rászoruló családokat, a beteg, idős és magányos embereket.

Főbb tevékenységeink:

  • A környéken élő idős és beteg testvéreink látogatása otthonukban. Segítséget nyújtunk bevásárlásban, hivatalos ügyek intézésében, illetve gyógyszer kiváltásában.
  • Alkalmanként szívesen sétálunk, beszélgetünk valamelyik közeli parkban. Rendszeresen látogatjuk a Napfény Otthon idős lakóit is.
  • Húsvétra és karácsonyra élelmiszercsomagot készítünk és eljuttatjuk rászoruló családok, magányos, idős testvérek részére. A Katolikus Karitász és a Magyar Élelmiszerbank által szervezett élelmiszergyűjtésben is aktívan részt veszünk. Az Élelmiszerbanktól kapott tartós élelmiszer adományokból készítjük el a gyerekek Mikulás és karácsonyi csomagjait, a téli és nyári táborok csemegéit.
  • Szent Erzsébet ünnepe alkalmából az Erzsébet kenyérkék osztása is a mi feladatunk.
  • Adventban a Katolikus Karitász Egymillió csillag a szegényekért nemzetközi akciója keretén belül gyertyát árulunk.
  • A nyugdíjas karácsony, valamint a „cipősdoboz” akció és a karácsonyi adománygyűjtés is része csoportunk tevékenységének.
  • Fiataljaink ruhabörzét is szerveztek már.

Plébániánk életében, programjaiban rendszeresen részt veszünk. Szívesen fogadunk minden új tagot, érdeklődőt. Amennyiben valaki csak egy-egy alkalommal tud segíteni, vagy csak a kapcsolatai révén, akár csak egy-egy ötlettel járul hozzá feladataink elvégzéséhez, az is hasznos számunkra. Már az együtt gondolkodás, a segítő szándék, a lelki közösségvállalás is megerősítést jelent, amely nélkülözhetetlen csoportunk munkájában.

Érdeklődni, felajánlást tenni az alábbi e-mail címen, Miklósné Dorogházi Mária közösségvezetőnél lehet.

Vezető: Miklósné Dorogházi Mária

E-mail: szentterezkaritasz@margitos.hu


Nyugdíjas Klub

A nyugdíjasokkal minden hónap első szerdáján találkozunk a Szent Margit Templom előtt 14.30 órakor. Általában múzeumba vagy kiállításra megyünk. Az aktuális program a plébánia vasárnapi hirdetésében található. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vezető: Visy Róbertné, Éva

E-mail: nyugdijasklub@margitos.hu


Egészségmegőrző tornacsoport

Mottó: „Ép testben ép lélek”

Nyolcadik éve működik egészségmegőrző tornacsoportunk, dr. Eőry Ajándok útmutatása szerint. Hétfőnként találkozunk az esti szentmise után (18.30 órakor) a plébánián, jó idő esetén pedig a templomkertben.

A gyakorlatok egyszerűek, nem igényelnek külön felszerelést, csak kényelmes cipőt. Gyermekkortól kezdve idős felnőttkorig szívesen látunk bárkit, hölgyeket és urakat egyaránt. A tornagyakorlatok végeztével imádsággal fejezzük be közösségi együttlétünket. Időpont változásról, egyéb hírekről a tornacsoport levelezőlistáján értesítjük egymást.

Vezető: Ludányiné Muschinek Györgyi

E-mail: torna@margitos.hu