Kórusaink

Gaudete! Énekkar

A nívós egyházi zene ápolása 9 évtizedre tekint vissza egyházközségünkben. Gazdag hagyományú énekkarunk a nagy ünnepeken zenekari kísérettel, egyéb alkalmakkor – a liturgikus előírásokhoz is alkalmazkodva – orgonával, vagy a cappella végzi zenei szolgálatát – évente 8-9 alkalommal.

1998-ban Gyarmati Tóth Tamás karnagy újjászervezte és azóta vezeti templomunk klasszikus énekkarát, amely ekkor vette fel a „Gaudete!” (Örvendjetek!) nevet. A vegyeskar magját a 15-20 éve hűséges, péntek estéjüket a karének művelésére szánó tagok adják.

Az énekkar közösségi életét a próbákon és ünnepi szolgálatokon túl egyéb összejövetelek – adventi gyertyagyújtás, keresztút, a foglalkozások utáni spontán együttlétek – is jelentik, amikor a tagok kötetlen formában élhetik meg összetartozásukat. 

Az énekkar jövője új tagok bekapcsolódásán múlik, ezért kérjük mindazokat, akik az egyházi zene művelésére képesek, jelentkezzenek – ősszel a Kongresszus után – a pénteki próbákon 18 órától a karteremben, a toronyban!

Vezető: Gyarmati Tóth Tamás

E-mail: gaudeteenekkar@margitos.hu


MIÉnK

Az Árpád-házi Szent Margit templom életének ma már nélkülözhetetlen része az 1975-ben életre hívott ifjúsági énekkar. A kezdő lendületet a nagymarosi találkozók adták, ahol az alapító tagok először találkozhattak Sillye Jenővel és dalaival. Az új kórus hamar népszerű lett a fiatalok körében, így létszám a következő években 33-ra duzzadt.

Az énekkar, azóta több újjászervezésen is átesett; generációk adták egymásnak a stafétabotot, megházasodtak, gyermekeik születtek. Az átmeneti időkben a létszám ugyan lecsökkent, de a maradók mellé mindig jöttek énekelni vágyó, imádkozó fiatalok. Sőt, az sem szokatlan, hogy sok éves kihagyás után az egykori tagok ismét csatlakoznak a kórushoz.

1980 óta a Veni Sancte-tól a Te Deum-ig minden hónap első vasárnapján az esti szentmise a Szent Margit templomban gitáros szentmise.

Minden énekelni vágyót szeretettel várunk közösségünkbe, a próbák péntek esténként 19:00 órakor kezdődnek a Pince Klubban (majd a templomfelújítás kezdetétől a plébánián).

További információkért kattints ide! :)

Vezető: Király Gergely, Halász Balázs

E-mail: mienk@margitos.hu


Schola

Templomunk legifjabbakból álló énekkara a gregorián schola. A kórus vasárnap és a főbb ünnepeken a mise liturgikus tételeit énekli a 9 órai családos szentmisén, alkalmanként többszólamú motettákat is megszólaltatva. Szeretettel hívunk és várunk minden énekelni szerető gyermeket és fiatalt, hogy csatlakozzon scholánkhoz!

Próbáinkat a szentmisét megelőzően, vasárnap 8:30-kor tartjuk a templomban!

Vezető: Vargha Viktor, Melegh Béla

E-mail: schola@margitos.hu