Kórusaink

Gaudete! Énekkar

A nívós egyházi zene ápolása kilenc évtizedre tekint vissza egyházközségünkben. Gazdag hagyományú énekkarunk a nagy ünnepeken zenekari kísérettel, egyéb alkalmakkor – a liturgikus előírásokhoz is alkalmazkodva – orgonával, vagy a cappella végzi zenei szolgálatát – évente 8-9 alkalommal.

1998-ban Gyarmati Tóth Tamás karnagy újjászervezte és azóta vezeti templomunk klasszikus énekkarát, amely ekkor vette fel a „Gaudete!” (Örvendjetek!) nevet. A vegyeskar magját a 15-20 éve hűséges, péntek estéjüket a karének művelésére szánó tagok adják. Az énekkar közösségi életét a próbákon és ünnepi szolgálatokon túl egyéb összejövetelek – adventi gyertyagyújtás, keresztút, a foglalkozások utáni spontán együttlétek – is jelentik, amikor a tagok kötetlen formában élhetik meg összetartozásukat. 

Az énekkar jövője új tagok bekapcsolódásán múlik, ezért kérjük mindazokat, akik az egyházi zene művelésére képesek, jelentkezzenek a pénteki próbákon 18.00 órától a plébánián!

Vezető: Gyarmati Tóth Tamás

E-mail: gaudeteenekkar@margitos.hu


Margitos Ifjúsági Énekkar

A Szent Margit Templom életének ma már nélkülözhetetlen része az 1975-ben életre hívott ifjúsági énekkar. A kezdő lendületet a nagymarosi találkozók adták, ahol az alapító tagok először találkozhattak Sillye Jenővel és dalaival. Az új kórus hamar népszerű lett a fiatalok körében, így létszáma a következő években harmincháromra duzzadt. Az énekkar azóta több újjászervezésen is átesett, generációk adták egymásnak a stafétabotot, megházasodtak, gyermekeik születtek. Az átmeneti időkben a létszám ugyan lecsökkent, de a maradók mellé mindig jöttek énekelni vágyó, imádkozó fiatalok. Sőt, az sem szokatlan, hogy sok éves kihagyás után az egykori tagok ismét csatlakoznak a kórushoz.

1980 óta a Veni Sancte-tól a Te Deum-ig minden hónap első vasárnapján a 18.00 órai szentmise a Szent Margit Templomban gitáros szentmise. Ezen kívül a COVID járvány után átvettük a Jessze Zenekartól a 19.30 órai misék zenei szolgálatát is. Ez heti szolgálatot jelent, melyen nem tud mindenki jelen lenni, de leglekesebb tagjaink ott vannak és szívvel-lélekkel dicsérik az Istent.

Minden énekelni vágyót szeretettel várunk közösségünkbe! A próbákat minden hó első vasárnapját megelőző pénteken 19.00-21.00 óra között tartjuk a plébánián.

További információkért kattints ide! :)

Vezető: Halász Balázs

E-mail: mienk@margitos.hu


Schola

Templomunk legifjabbakból álló énekkara a gregorián schola. A kórus vasárnap és főbb ünnepeken a mise liturgikus tételeit énekli a 9.00 órai családos szentmisén, alkalmanként többszólamú motettákat is megszólaltatva. Szeretettel hívunk és várunk minden énekelni szerető gyermeket és fiatalt, hogy csatlakozzon scholánkhoz!

Próbáinkat a szentmisét megelőzően, vasárnap 8.30 órakor tartjuk a templomban.

Vezető: Vargha Viktor, Mészáros Melinda

E-mail: schola@margitos.hu