Küldetésünk a 21. században

… itt Európában, Magyarországon, annak is a Fővárosában, Budapesten, a XIII. kerületben két zajos főútvonal között,

… éppen nekünk, és pontosan nekünk,

… éppen most, pontosan ma,

… éppen azok között, akikkel találkozunk, pontosan azokkal, akikkel, akik között élünk.

Hogy keresztényként, katolikusként, Krisztus követőiként, az Anyaszentegyház közösségének tagjaként

… éljük a Szeretet Lelkében életünket,

… közösségben legyünk Krisztusban egymással,

… kövessük a szentek példáját,

… imádkozzunk,

… hirdessük a Mennyek Országát,

… tanúságot tegyünk Krisztusról, keresztény hitünkről,

… hogy só legyünk,

… hogy kovász legyünk,

… hogy a világ világossága legyünk,

… hogy megtartsuk az Úr napját,

… hogy legyenek ünnepeink,

… hogy tudjunk közösségben, szeretetben ünnepelni,

… hogy hűségesek legyünk Urunkhoz,

… hogy ápoljuk a saját családunkat,

… hogy hűségesek legyünk ahhoz, akivel az Úr színe előtt összekötöttük életünket,

… hogy szeretetben, hitben felneveljük gyermekeinket,

… hogy gondoskodjunk a lelki-testi rászorultakról,

… hogy hirdessük azt, hogy az ember Isten képmása,

… hogy hirdessük azt, hogy az embert az Isten férfinak és nőnek teremtette,

… hogy hirdessük azt, hogy az embert az Isten szeretni teremtette,

… hogy hirdessük azt, hogy az Isten azt akarja, hogy az ember üdvözüljön.

De mi ebben a XXI. századi? Nem mi, hanem ki?

Én. Az Isten képmása. Az a nő vagy az a férfi, akit Isten ide teremtett.

Akit Isten szeretetből teremtett.

Akit Isten szeret.

Aki szeret.

Ma és itt.

Vagyis én.

Aki az Anyaszentegyházban élem meg hitemet, ebben a közösségben.

Az Árpád-házi Szent Margit templom közösségében.

Nekem itt van küldetésem. Ma.