Miseszándékok

A szentmise az egyház hivatalos és legtökéletesebb imádsága, amikor kenyér és bor színében megjelenik közöttünk a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ahogy Isten nem önző, mert nekünk adta Szent Fiát a kereszt oltárán, így a vele való kapcsolatunk sem lehet szűkkeblű. Az imádságok mindig a közösséget erősítik, Istennel és embertársainkkal. A szentmisét, a legtökéletesebb imádságot az egyház nem sajátítja ki, hanem megosztja a hívek közösségével. Éppen ezért évezredes hagyomány a szentmiseszándék, ami azt hivatott kifejezni, hogy mindannyiunk számára fontos az Istennel való közösség, és ezt nem általánosságban, hanem személyesen is meg lehet élni, mert Krisztus mindannyiunkat személyesen hív a vele való még szorosabb szentségi kapcsolatra.

Az Egyház fennállása óta a hívek közösségét jelentette. Így a templom, az ott szolgáló papok nem csak szolgáltatást, hanem lelki családot, közösséget, otthont biztosít számukra. A templom Isten háza, mindannyiunk otthona, annak fenntartása a közösség feladata. Minden korszakban a templom sugallta, hogy a közösség mennyire gondolja komolyan az Istennel való kapcsolatát, így válik a templom nem csak műemlékké, hanem mindannyiunk édes otthonává. A szentségek kiszolgáltatása a templomban zajlik, ennek nem ára van, hanem stólája, vagyis adománya. A stóladíj lehetőség a templom fenntartására, szépítésére, az atyák ellátására, a munkatársak bérezésére és minden egyéb költség fedezésére, ami lehetőséget ad, hogy méltón tudjuk megünnepelni Istennel való közösségünket.

A szentmisére, mint a legtökéletesebb imádságra buzdítjuk a kedves híveket, hogy kérjenek szándékot, így is kérve Krisztus működését az életünkben. A fent említett kiadások okán a miséknek stóladíja van. A csendes hétköznapi szentmise, ami orgonás kíséretet nem tartalmaz 2.000 Ft, míg a hétköznapi orgonás és a vasárnapi összes szentmise 4.000 Ft.

Kérjük a híveket, a személyes imádságon túl bátran vegyék igénybe az egyház legtökéletesebb imádságát, ezzel nem csak saját szándékunkat, hanem templomunkat is támogatva.

Szentmiseszándékot a plébániai irodán kívül hétköznap a sekrestyében, vasárnap pedig a templom előterében található információs ponton is kérhettek.

Köszönjük áldozatos felajánlásaitokat!