Munkatársaink

Templomunkban - számos önkéntesünk mellett - egy világi férfiakból és nőkből álló munkatársi csapat segíti a papok munkáját. Ők alapvetően öt területen dolgoznak: a sekrestyében, az orgonánál, az irodán, a karbantartási feladatokban és a közösségekben.

Mivel közösségvezetőink - hála Istennek - sokan vannak, őket egy külön lapon, ide kattintva ismerhetitek meg. Ezen az oldalon azokat a személyeket szeretnénk nektek bemutatni, akik sokszor a háttérben segítik templomi és plébániai életünket.

 

Sekrestyéseink

Templomunkban jelenleg öt sekrestyés dolgozik, de számos önkéntes is segíti munkájukat, főleg nagyobb ünnepek előtt. Feladatuk a szertartások előkészítése, a templom díszítése, rendben és tisztán tartása, de jókedvűen segítenek a ministránsoknak is. Szolgálják a templomot és a híveket, és mindent megtesznek azért, hogy a templom méltó legyen a legszentebb áldozat bemutatására. Az ő munkájuknak köszönhetjük azt is, hogy templomunk egész nap nyitva lehet.

A sekrestyében örömmel segítenek akut problémák megoldásában, mint például talált tárgyak keresésében vagy leadásában. Ezen kívül hétköznapokon a misék után szentmiseszándékokat is kérhettek tőlük, illetve lehetőségetek van az egyházfenntartás befizetésére is.

Kérjük, hogy igazolások, ajánlások kiállításával, keresztelőkkel, esküvőkkel, temetésekkel, gyászmisékkel, elsőáldozással, bérmálással, egyéb rendezvényekkel, anyakönyvi ügyekkel kapcsolatban ne sekrestyéseinket, hanem plébániai irodánkat keressétek. Köszönjük megértéseteket!

 

Vezető sekrestyésünk:

Szalai Zsolt

 

Sekrestyéseink:

Peres Jenőné

Simon Sándor

 

Önkéntes sekrestyéseink:

Pap Adrienn

Tabajdi Gábor

 

 

Orgonistáink

Szentmiséink, szertartásaink ünnepélyessé tétele elképzelhetetlen zenei szolgálat nélkül. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez a szolgálat magas színvonalon, értékes zenék bemutatásával történjen. Ezt jól képzett karvezetőink garantálják.

A szentmiséken jól ismert népénekek, illetve a liturgia gregorián tételei hangzanak el. Évközi szertartásainkon, litániákon, keresztutakon orgonistáink biztosítják a zenei szolgálatot. Ünnepek alkalmával Gaudete! énekkarunk, gyermek miséinken a schola, ifjúsági miséinken a MIÉnK (Margitos Ifjusági Énekkar) adja a zenei szolgálatot.

Évi több alkalommal vendég kórusok, illetve egyházi zenét előadó vendégművészek előadásaiban is gyönyörködhetünk ingyenes koncertek keretében.

 

Orgonistáink:

Gyarmati Tóth Tamás

Vargha Viktor

 

Irodai munkatársaink

Plébániai irodánk a templom közvetlen közelében, a Váci út 34. sz. alatt működik. Bármilyen egyházi ügyben foruljatok bizalommal munkatársainkhoz! Ők amiben csak tudnak, örömmel segítenek.

Az irodán intézhető ügyekről egy kis ízelitőt kaphattok, ha a bal oldali (mobiltelefonon lenti) menüben megnézitek a Plébániai iroda buborékot.

 

Irodai munkatársaink:

Pap Adrienn

 

Önkéntes templomgondnokunk

Egy ilyen hatalmas és régi épületnél, mint amilyen a Szent Margit Templom, szinte állandóan előfordulnak javítani- és karbantartanivaló feladatok. Ezek jó részét igyekszünk saját erőből megoldani. Az összetettebb, szaktudást igénylő feladatokhoz pedig vállalkozókkal dolgozunk együtt.

Önkéntes templomgondnokunk szívén viseli a Szent Margit Templom műszaki állapotát. Amennyiben valamilyen meghibásodást tapasztaltok, forduljatok hozzá bizalommal!

 

Önkéntes templomgondnokunk:

id. Miklós László