Önkéntes munka

Plébániánkon lehetőség van önkéntes szolgálatot vállalni. Jelenleg is vannak, akik különböző területeken segítik a templomi és plébániai munkánkat, ezáltal részt vállalnak a közösség életéből. Az önkéntes munkát lehet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy akár alkalmanként vállalni. Ez egyfajta jele annak, hogy valaki elkötelezi magát egyházközségünkben. Szívesen várunk mindenkit, aki valamilyen módon szeretne bekapcsolódni és szolgálatot vállalni.

Ha kedvet kaptál és szívesen bekapcsolódnál aktívan közösségünk életébe, akár a meglévő területekre, akár lenne új ötleted, küldj egy e-mailt az info@margitos.hu címre!

Várunk szeretettel!

Jelenlegi területeink, amelyeket önkéntesek segítségével végzünk:

Önkéntes szolgálatokRendszerességSpeciális tudást/eszközt igényel
Irodai segédmunkaotthonról végezhetőadategyeztetésekalkalomszerű 
brossúra készítésalkalomszerű 
Historia Domus írásarendszeres/alkalomszerű 
honlap karbantartás, kezelésrendszeres/alkalomszerű 
lektorálásalkalomszerű 
beszámolók készítéserendszeres/alkalomszerű 
pályázatokrendszeres/alkalomszerűpénzügyi
plakátkészítésalkalomszerű 
grafikai munkákalkalomszerűgrafikusi
személyes jelenlétet igénylőszellemianyakönyvezésrendszeres/alkalomszerű 
fizikaipakolásalkalomszerű 
takarításrendszeres - heti 
Templomi szolgálatotthonról végezhető varrásalkalomszerűvarrótudás, varrógép
személyes jelenlétet igénylőszellemiáldoztatásrendszeres - hetiengedély
egyházi hozzájárulás beszedéserendszeres - havi 
éneklés, zenei szolgálatrendszeres - hetiénektudás
felolvasásrendszeres - heti 
fotózásalkalomszerűfényképezőgép
információs pont, újságárulásrendszeres - heti 
ministrálásrendszeres - hetiministráns foglalkozás
rózsafüzér imádkozórendszeres - napi 
virágozás, virágkötésalkalomszerűszépérzék
fizikaivasalásalkalomszerű 
ételkészítés (agapék alkalmával)alkalomszerű 
könyvadományok kezelésefolyamatos 
templom körüli kertészkedésrendszeres - heti 
pakolásalkalomszerű 
takarításrendszeres - heti / alkalomszerű 
szerelésalkalomszerűalap szerszámok
templomőrségrendszeres - hetiplébánosi engedély
egyébkaritász feladatokrendszeres/alkalomszerű 
beteglátogatásrendszeres - haviplébánosi engedély
anyagbeszerzésalkalomszerű 
édességadomány felajánlásalkalomszerű 
idősek misére kíséréserendszeres - hetigépjármű
Közösségekkel kapcsolatos szolgálatokgyermekfelügyeletrendszeres - heti / alkalomszerű 
gyermekfoglalkozás tartásarendszeres - havi / alkalomszerű 
hitoktatásrendszeres - hetivégzettség
imakörökrendszeres 
jegyesoktatásalkalomszerűfelkérés alapján
közösségszervezésalkalomszerűfelkérés alapján
programszervezésalkalomszerű 
táborszervezésalkalomszerűfelkérés alapján
ételkészítés az atyáknakrendszeres/alkalomszerű 
Tanácsadáspéldáuljogialkalomszerűjogi ismeret
Baba-Mamaalkalomszerű 
egészségügyialkalomszerűegészségügyi ismeret
műszakialkalomszerűműszaki ismeret
Társadalmi kapcsolatok építésefolyamatos